Huishoudelijk reglement - toeristische plaatsen

Van harte welkom op Recreatiepark Duinhoeve. Wij hopen dat u een plezierige tijd zult hebben op onze camping. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het u naar de zin te maken. Om duidelijkheid te scheppen zijn er een aantal spelregels opgesteld, welke genoemd staan in dit huishoudelijk reglement.
 

 1. Bij aankomst op de camping, dient u zich te melden op de receptie. U kunt uw kampeerplaats in gebruik nemen na 13.00 uur en dient de kampeerplaats uiterlijk voor 12.00 uur te verlaten. Bij aankomst ontvangt u tegen betaling van een borgsom (€ 20,- per pasje) een slagboom- /douchepasje. Soms is er een mogelijkheid om later te vertrekken dit kost u € 10,- extra. Dit echter alleen na overleg met de receptie. 
 2. De grenzen van de plaats zijn aangegeven door afvalbakringen. Het elektriciteitskastje staat ongeveer in het midden van de plaats.
 3. Plaats uw kampeermiddel zover mogelijk naar achteren, met de achterzijde tegen de beplanting aan. Denk bij het plaatsen van uw kampeermiddel aan de oppervlakte van uw plaats. Laat geen scheerlijnen of bijzettentjes uitkomen op de plaats van uw buren. 
 4. Het is niet toegestaan om kuilen en sleuven te graven op uw kampeerplaats. 
 5. Het plaatsen van zgn. partytenten is slechts bij uitzondering mogelijk. Dit is altijd in overleg met de receptie.
 6. Er worden max. 2 huisdieren per kampeerplaats toegelaten. Deze huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op de camping. Uw huisdier dient buiten de camping te worden uitgelaten. Buiten de camping zijn goede uitlaatmogelijkheden waaronder een hondenlosloopgebied. Indien er toch een “ongelukje” gebeurd op de camping, dient u dit zelf direct te verwijderen. Uw huisdier mag geen overlast bezorgen aan andere kampeerders. 
 7. Het geluid van radio en tv mag geen overlast bezorgen aan andere kampeerders. 
 8. Er mag geen zwembadje met water neergezet worden op een kampeerplaats. Dit i.v.m. de veiligheidsvoorschriften. 
 9. Het gebruik van elektrische verwarmingsapparaten (zoals kachels) is niet toegestaan. 
 10. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie en € 2,= p.p. bezoekersgeld te betalen. Kinderen tot 2 jaar zijn gratis. Dit tarief is excl. het gebruik van het zwembad. Indien uw gasten willen zwemmen, dienen zij op de receptie een zwembadkaartje te kopen voor € 2,95 p.p. 
 11. Het parkeergeld bedraagt € 2,- per dag per auto voor een extra auto of voor uw bezoekers. De parkeermunten zijn in de automaat bij de receptie of bij de receptie te verkrijgen. Er kan alleen muntgeld in de automaat. De automaat wisselt niet. 
 12. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur heerst er nachtrust op onze camping. Het is dan verboden om muziek te draaien of lawaai te maken op het terrein ( m.u.v. activiteiten die onder het recreatieprogramma vallen). 
 13. Gezellig voor de tent of caravan zitten is natuurlijk erg plezierig. Bedenk daarbij echter wel dat geluid ’s avonds ook verder weg te horen is. Daardoor bestaat er kans op overlast voor andere gasten. Met andere woorden: doe wat rustig a.u.b. 
 14. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur is de slagboom gesloten. U kunt bij een latere aankomst uw auto op de centrale parkeerplaats bij de receptie parkeren. Deze is 24 uur per dag toegankelijk. In noodgevallen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 013-5111363. 
 15. Bij de verschillende arrangementen wordt geen compensatie gegeven indien u later aankomt of eerder vertrekt. 
 16. Alleen reizende jeugd wordt niet toegelaten. Alleen met toestemming van de receptie kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
 17. Het is niet toegestaan met meer dan 5 personen op 1 kampeerplaats te overnachten. In gezinsverband zijn er in overleg met de receptie uitzonderingen mogelijk. 
 18. Op de kampeerplaatsen zijn vanwege de afmeting van de plaats geen tandem-assers toegestaan. 
 19. Bijzettentjes hebben een punt- of koepelmodel en hebben geen groter grondoppervlak dan 4 m². Alle tarieven zijn inclusief 1 bijzettentje. Indien een bijzettentje de mogelijkheid blokkeert om de auto bij de kampeerplaats te zetten, dient de auto op de centrale parkeerplaats te worden gezet. Een 2e bijzettentje is alleen mogelijk met toestemming van de receptie. 
 20. Barbecueën is alleen toegestaan met toestemming van de campingmedewerkers. Zij zijn op de hoogte van de status van brandgevaar in het Nationaal Park. Barbecueën dient altijd op een veilige manier te gebeuren. Aanwezigheid van een emmer water is verplicht. Het gebruik van een vuurkorf en andere soorten van open vuur is i.v.m. brandgevaar niet toegestaan. Het is mogelijk dat in periode van droogte barbecueën niet wordt toegestaan. 
 21. Tijdens uw vakantie mag u, al dan niet tegen betaling, gebruik maken van alle voorzieningen op Recreatiepark Duinhoeve. Het zwemmen is geheel op eigen risico. Er is geen (permanent) toezicht aanwezig. Kinderen die niet kunnen zwemmen en kinderen met bandjes, kurkjes e.d. hebben alleen toegang onder leiding van ouders en/of voogd. (niet onder leiding van andere kinderen). 
 22. Bij vertrek dient u uw kampeerplaats schoon achter te laten. Huishoudelijk afval kunt u in de daarvoor bestemde containers achterlaten. Glas in de glasbak, plastic in de plastic container, papier en karton in de desbetreffende containers. U kunt geen ander afval bij ons achterlaten. 
 23. In geval van een reservering voor een kampeerplaats zijn de “Recronvoorwaarden toeristische plaatsen” en het “huishoudelijk reglement Recreatiepark Duinhoeve” van toepassing op deze overeenkomsten. 
 24. Onderverhuur is niet toegestaan. 
 25. De directie van Recreatiepark Duinhoeve bv is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein, alsmede voor schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige voorzieningen (faciliteiten). De directie is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluids- of stankoverlast en enig van buiten komend onheil, alsmede de terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden. Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van de aanwezige faciliteiten en/of voorzieningen. Een ieder verblijft geheel op eigen risico.
 26. U dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 
 27. De bedrijfsleiding is altijd gerechtigd onbevoegden de toegang tot het terrein te weigeren, en personen die zich misdragen de toegang tot de camping te ontzeggen. 
 28. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de bedrijfsleiding. 
 29. Uitzonderingen/afwijkingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de directie of management van Duinhoeve. 


Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben al onze gasten een heerlijke vakantie op Recreatiepark Duinhoeve. En dat wensen directie en medewerkers u van harte toe!

Recron Voorwaarden Toeristische Plaatsen

Onze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op die van de Recron.
 • Algemene voorwaarden toeristisch kamperen vindt u hier;
 • Algemene voorwaarden seizoensplaatsen vindt u hier;
 • Algemene voorwaarden vakantieverblijven vindt u hier;
 • Algemene voorwaarden vaste plaatsen vindt u hier.
 • Huisregels Toeristische plaatsen vindt u hier
 • Huisregels Vakantieverblijven vindt u hier