Recreatiepark Duinhoeve
Recreatiepark in Udenhout

Nog even er tussenuit?

Verblijf in een sfeervolle accommodatie

Boek nu!
Recreatiepark in Udenhout

Heerlijk op vakantie in Noord-Brabant

Bezoek ons vakantiepark naast de Loonse en Drunense Duinen

Boek nu!
Vakantiepark met zwembad
Recreatiepark in Udenhout
Glamping in Udenhout

Gedragsregels van seizoenplaatsen

Hartelijk welkom op Recreatiepark Duinhoeve. Wij hopen dat uw verblijf plezierig zal zijn. Onderstaand treft u onze gedragsregels aan, welke het een en ander in goede banen zal leiden. Wij verzoeken u dan ook de gedragsregels goed in acht te nemen.

1 Inschrijving. Door de inschrijving als gast op onze camping, wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en de recronvoorwaarden en u daar ook aan houden.

2 Recron Voorwaarden. De Recron Voorwaarden seizoenplaatsen zijn in uw bezit. U kunt te allen tijde deze voorwaarden ophalen bij de receptie of downloaden via de site www.recron.nl

3 Onderverhuur. Onderverhuur is niet toegestaan.

4 Handel. Het te koop aanbieden van diensten en of goederen in welke vorm dan ook vanuit het vakantieverblijf of elders op het recreatieterrein is niet toegestaan. Uitzondering zijn enkele evenementen waaraan een markt verbonden is.

5 Bezoekers. Bezoekers zijn welkom. Alle bezoekers dienen zich bij aankomst melden bij de receptie en het verschuldigde bezoekersgeld te voldoen. Indien de bezoeker gebruik wilt maken van het zwembad , dient deze per persoon een zwembadkaartje bij te kopen. Mochten uw bezoekers blijven overnachten, dan dienen ze dit ook op de receptie te melden ivm opname in ons nachtregister en het betalen van het overnachtingstarief. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers en eventuele openstaande posten

6 Rust. De nachtrust dient in te gaan van 23.00 uur tot 8.00 uur. De slagboom is gesloten van 23.00 uur – 8.00 uur. Het is ook niet toegestaan om in de periode van 1 mei tot 1 september te boren, zagen of timmeren zonder toestemming van de directie.

7 Vuilafvoer. Bij het icoon milieustraat (zie plattegrond) zijn containers geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk afval (zakken). Voor afvoer van chemisch afval, zoals koelkasten, tv’s, verf enz., bouw- en sloopafval dient u zelf zorg te dragen. Glas kunt u kwijt in de glasbak, papier in de papierbak, plastic in de plasticbak. Rioolwater dient te worden opgevangen in de riolering. (wet bodembescherming). Het is met betrekking tot dezelfde wet ook niet toegestaan om auto’s te wassen op de camping. Voor verdere informatie kunt u bij de receptie terecht.

8 Gebruik sanitaire voorzieningen. Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Wilt u de douche na gebruik droogtrekken met de aanwezige wisser. In het toiletgebouw mag niet gerookt worden. Wilt u kleine kinderen erop wijzen dat het toiletgebouw geen speelplaats is en de kinderen helpen als ze naar het toilet moeten.

9 Zwembad. De diepte van het zwembad is maximaal 140 cm. Er wordt geen permanent toezicht op het zwembad uitgeoefend . In verband met de veiligheid is het belangrijk goed op elkaar en in het bijzonder op de kleine kinderen te letten. KLEINE KINDEREN ZONDER ZWEMDIPLOMA MOGEN NIET ZONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE BIJ HET ZWEMBAD. Luchtbedden, rubberboten, fietsen, glaswerk en honden worden niet bij het zwembad toegelaten. Duiken is ook verboden. U heeft een toegangskaartje nodig om gebruik te kunnen maken van onze zwembaden. Bij aankomst ontvangt u 1 kaartje p.p.

10 Huisdieren. Huisdieren zijn nog welkom (max. 2 huisdieren per plaats). Wel moeten de huisdieren ALTIJD buiten de camping worden uitgelaten. Mocht er dan toch een ”ongelukje” gebeuren, dan zorgt u natuurlijk dat de uitwerpselen opgeruimd worden. Huisdieren zijn niet toegestaan in sanitair gebouwen, kinderparadijs, recreatietent en bij het zwembad. Het huisdier dient te zijn aangelijnd op de camping en mag geen overlast aan andere kampeerders bezorgen. Het sportveld is geen uitlaatplaats voor huisdieren.

11 Brandveiligheid. Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van een kampvuur of open vuur verboden. Zorg er altijd voor dat u een emmer water of een brandblusser binnen handbereik heeft als u de barbecue gebruikt. Let u a.u.b. op de mededelingen op de infoborden of er brandgevaar is in het natuurgebied.

12 Olietanks. Het gebruik van stookolie is in welke vorm dan ook niet toegestaan.

13 Antennes. De maximum hoogte van een antenne is 4 meter boven het maaiveld.

14 Bijzettentje. Het is toegestaan om max. 1 klein bijzettentje (pub tentje) op de seizoenplaats te plaatsen zonder extra kosten. U dient wel op uw eigen plaats te blijven.

15 Personenauto. Er mag max. 1 personenauto geparkeerd worden op uw plaats. Indien dit niet mogelijk is of u heeft een andere auto bij, dan dient u de auto op de centrale parkeerplaats bij de receptie te parkeren. Het is niet toegestaan om uw auto op een andere plaats te parkeren. Bestelbussen enz. kunnen niet op de kampeerplaats staan.

16 Zwembadjes. Zwembadjes zijn niet toegestaan op de kampeervelden. Dit is o.a. opgelegd door de brandweer, i.v.m. veiligheid van uw kinderen.

17 Aansprakelijkheid. De beheerder van de camping is nimmer aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van kampeerders. De kampeerder is wel aansprakelijk voor schade die hij aanricht.

18 Persoonsgebonden inschrijving. De inschrijving van personen is persoonsgebonden. d.w.z. dat indien de gast er niet is , geen plaatsvervanger kan komen kamperen.

19 Sanctie. Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij zullen, in dat geval, u de onmiddellijke toegang tot de camping ontzeggen. De beheerder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst met directe ingang te beëindigen zonder voorafgaand te waarschuwen, indien men zich niet houdt aan het wetboek van strafrecht. Gebruik of in het bezit hebben van drugs, is absoluut verboden.

20 Ontheffing. In zeer bijzondere gevallen kan de beheerder schriftelijke ontheffing c.q. afwijking van deze gedragsregels verlenen.

21 Aanwijzingen medewerkers opvolgen. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

22 Wijzigingsbeding De ondernemer behoudt zich het recht voor het huishoudelijk reglement te wijzigen.